Kredsen Kredsstyrelsen

Hvad gør vi for dig?

Ks Hvad Vi Goer For Dig

Vi varetager dine interesser i alle forhold vedrørende løn- og arbejdstid.

Vi varetager dine pædagogiske interesser ved fx at rejse debatter om skoleforhold i MED-udvalget og blandt politikerne i Assens Kommune.

Vi varetager forhandling af lokalløn.

Vi varetager dine tjenstlige interesser, f.eks. ved at indgå i forhandlinger med kommunen om håndtering af arbejdstid.

Du får sagsbehandling i forbindelse med løn, pension, orlov samt andre områder.

Din tillidsrepræsentant eller kreds står til rådighed som bidder ved forskellige typer af samtaler med ledelsen, jobcenter eller andre.

Derudover deltager din tillidsrepræsentant en gang om måneden i  møde på kredskontoret for at  ajourføre sig. Din tillidsrepræsentant  vil kunne hjælpe dig, hvis du har problemer med løn eller andet på din arbejdsplads.