Kredsen Medlemmer

Kontingentnedsættelser

Kontingent Nedsaettelser
Du har mulighed for kontingentnedsættelse eller fritagelse i en given periode. Som udgangspunkt bevilliges kontingentnedsættelse ikke med tilbagevirkende kraft. Ligeledes gives nedsættelser kun for hele måneder.

 Du kan søge om nedsættelse eller fritagelse :

  • hvis du har orlov uden løn
  • hvis du har tjenestefri
  • hvis du er arbejdsledig
  • hvis du aftjener din værnepligt
  • hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem
  • hvis du er på barsel
  • hvis du har orlov til uddannelse (SVU)
  • hvis du modtager uddannelsesgodtgørelse
  • eller hvis du er faldet ud af dagpengesystemet

Søg om nedsættelse ved at sende en mail til Medlemsservice