Kredsen Pensionister

Kontingent for pensionister - efterlønsmodtager

Kontingent For Pensionister
Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent både til foreningen og til kredsen.

Kontingentet udgør i alt pr. måned kr. 111,00. Det er således fordelt:

Kredsen kr.   40,00

DLF        kr.   75,00

I alt        kr. 115,00

Kontingentet opkræves halvårligt dvs. i februar samt august måned. 

Vi gør dig opmærksom på, at hvis du er gået på efterløn eller modtager tjenestemandspension, har du ret til at fradage fagligt kontingent. Jf. Ligningsloven § 13 kan øvrige pensionister ikke trække fagligt kontingent fra på skatteopgørelsen.

12 år efter at du opnår ret til folkepension bliver du kontingentfri.