Kredsen Pensionister

Udmeldelse

Hvad skal du forholde dig til, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening.

Læs udmeldelses-betingelserne for Danmarks Lærerforening.

Betaler du til den frivillige gruppelivsforsikring, bør du blandt andet være opmærksom på følgende:

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Skattefri udbetaling

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.

Dækning

Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom, du kan se den aktuelle dækning her.

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.

Kritisk sygdom i særlige tilfælde

Forsikringen dækker også kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af denne dækning.