Kredsen

Velkommen til nye medlemmer

Meld Dig Ind
Som medlem af Vestfyns Lærerkreds og dermed Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Du melder dig ind ved at udfylde denne elektroniske indmeldelsesblanket

Hvis du inden indmeldelsen er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at melde dig ud, da der ikke sker en automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.