Kredsen Velkommen til nye medlemmer

Hvad gør vi for dig?

Ks Hvad Vi Goer For Dig

Vi varetager dine pædagogiske interesser ved fx at rejse debatten om inklusion i MED-udvalget og blandt politikkerne i Assens Kommune.

Vi varetager dine økonomiske interesser. Vi har blandt andet  forhandlet et ekstra løntrin til alle fastansatte.

Vi varetager dine tjenstlige interesser, f.eks. ved at udarbejde et forståelsespapir sammen med kommunen til håndtering af Lov 409.

Derudover deltager din tillidsrepræsentant en gang om måneden i  møde for at  ajourføre sig. Din tillidsrepræsentant  vil kunne hjælpe dig, hvis du har problemer med løn eller andet på din arbejdsplads.

Du får kompetent sagsbehandling i forbindelse med spørgsmål om løn, pension, orlov samt andre arbejdsmæssige områder.