Kredsen Velkommen til nye medlemmer

Kontingent

Her ser du en oversigt over kontingentet for alle medlemmer pr. 1. januar 2020.

Er du lærer eller børnehaveklasseleder betaler du pr. måned ialt kr. 577. Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 390,00

DLF        kr. 213,00

Ialt         kr. 603,00

Er du psykolog eller tale/høre vejleder, betaler du pr. måned ialt kr. 577. Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 390,00

DLF        kr. 213,00

Ialt         kr. 603,00

Dit kontingent betales via BS.

Er du særlig medlem af Vestfyns Lærerkreds, betaler du pr. måned ialt kr. 198,00. 

Kontingentet er således fordelt:

Kredsen kr. 104,00

DLF        kr.   94,00

Ialt         kr. 198,00

Kontingentet betales via BS.

Når du går på pension, overføres du til pensionistfraktionen. Se hvad du betaler som pensionist eller efterlønsmodtager her