Spørgsmål & Svar Barsel

Generelt

Generelt - Barsel

Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget før fødslen. Perioden regnes fra og med dagen efter fødslen eller fra hjemkomsten (efter indlæggelse).

 

Administrationsgrundlag til Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en ændring af barselsloven. Den nye barselslov træder i kraft den 1. juli og får virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere.

Det er Forhandlingsfællesskabets, KL’s og Danske Regioners vurdering, at flere af ændringerne kan håndteres inden for den eksisterende Aftale om fravær af familiemæssige årsager – i det følgende kaldet barselsaftalen. Parterne er dog samtidig enige om, at der på få punkter er behov for at justere barselsaftalen dels for at sikre barselsaftalens overenskomstmæssige rettigheder, dels for at sikre, at barselsaftalen fortsat er administrerbar i kommuner og regioner.

 

1. Den nye barselslov Den nye barselslov indeholder en 24-24 orlovsmodel, som indfører en ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver af forældrene(for lønmodtagere):

• To af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen.

• Yderligere 9 uger vil være øremærket og skal holdes inden for det første år efter barnets fødsel.

• De resterende 13 uger kan overdrages mellem forældrene og skal afholdes inden barnet fylder 1 år, medmindre forældrene gør brug af fleksibilitetsmulighederne, herunder muligheden for at udskyde til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Kontakt kredsen for en samtale, hvor I kan få overblik over, hvordan I kan afholde barsel, samt hvilke lønvilkår, der vil være gældende.