Spørgsmål & Svar Ferieregler

6. Ferieuge

6. ferieuge efter 1. september 2020

Reglerne for optjening og afholdelse af 6. ferieuge følger aftale om 6. ferieuge... pr. 1. september 2020.

 I Assens Kommune er datoen for, hvornår man skal give sin arbejdsgiver besked om, hvorvidt man afholder eller ønsker ferie udbetalt, den 1. februar. Der skal ikke samtidig gives besked om, hvornår 6. ferieuge skal afvikles, hvis afvikling er valgt. 

Ferieaftalen bruger begrebet ferietimer i forbindelse med optjening og afvikling af ferie, men ferie skal som udgangspunkt holdes i hele dage.

Afvikling og optjening

6. ferieuge optjenes i optjeningsåret (kalenderåret) og afvikles i det efterfølgende ferieår. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april i de efterfølgende kalenderår. Har du således arbejdet i dit nuværende ansættelsesforhold i hele 2021, og du vælger at afholde 6. ferieuge, vil du have en uges ferie med løn, til afvikling i ferieåret 1. maj 2022 til 30. april 2023. 

Placering af 6. ferieuge

Som udgangspunkt bestemmer medarbejderen helt selv, hvornår feriedagene fra 6. ferieuge afvikles. Det forudsættes dog, at medarbejderen giver besked til lederen så tidligt som muligt.

Lederen kan ikke varsle, hvornår 6. ferieuge skal afholdes.

Hensynet til arbejdets udførelse kan hindre afviklingen af feriedagene. Har en meget stor del af medarbejderne på arbejdspladsen eksempelvis valgt den samme dag til afvikling af en feriedag, kan hensynet til arbejdets udførelse hindre, at alles ønsker om afvikling på denne dag kan opfyldes.

6. ferieuge og sygdom.

Hvis en medarbejder er syg før afholdelse af 6. ferieuge, har den ansatte ret til at få ferien suspenderet efter ferieaftalens § 21. At ferien er suspenderet betyder, at ferien i stedet skal afholdes på et andet tidspunkt.

Hvis medarbejderen bliver syg under afholdelse af 6. ferieuge, gives der ikke erstatningsferie, medmindre arbejdsgiveren skønner, at der foreligger særlige omstændigheder for, at ferien helt eller delvist suspenderes.

6. ferieuges samspil med arbejdstidsreglerne.

Arbejdstidsreglerne fastlægger, at feriedage indgår i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte timetal. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Dette gælder for såvel 6. ferieuge som øvrig ferie.

 

Karsten Jørgensen, sagsbehandler, 31.08.2020.