Spørgsmål & Svar Ferieregler

Barselsorlov

Lærere på barselsorlov optjener ret til fuld ferie med sædvanlig løn under hele orloven, også under den del, der finansieres med barselsdagpenge. Dette gælder dog ikke lærere, der flytter fra en kommune til en anden (kontakt kredskontoret).