Spørgsmål & Svar Information til seniorer

Førtidspension

Hvis du er tjenestemand, er du berettiget til at gå på førtidspension fra du er fyldt 60 år. 

Det er vigtigt at du vælger det rigtige fratrædelsestidspunkt, idet kun hele pensionsår tæller med ved beregning af pensionens størrelse. Der kan også forekomme forskelle i omregningen mellem løntrin og skalatrin, der medfører, at man skal vælge det bedste tidspunkt. Spørg altid kredsen!