Spørgsmål & Svar Information til seniorer

Praktiske oplysninger ved pensionering og fratrædelse.

Tjenestemandspensionen udbetales forud – ved månedens start

Efterløn. Evt. efterløn udbetales bagud – når måneden er gået.

Folkepension. Pensionsalderen flytter sig løbende og er afhængig af, hvor når du er født. Se evt. mere om dette her. Folkepension udbetales bagud. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at man selv skal ansøge om folkepensionen.

Gruppeliv. Som førtidspensionist kan du vælge. Om du vil fortsætte i DLF´s frivillige gruppelivsforsikring til du fylder 67 år, eller om du vil ophæve medlemsskabet.

ATP. Når du bliver folkepensionist, så har du ret til ATP. ATP sender dig automatisk et skema – men det kan fejle. Så skal du rette henvendelse til ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, se evt. under nyttige links.

Ferie. Ved ophør i stillingen udbetales evt. tilgodehavende ferie.

Andre pensioner. Du kan få oplysning om andre pensioner på www.pensionsinfo.dk.