Spørgsmål & Svar Information til seniorer

Seniordage

Siden 1. januar 2009 har en ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i

*  2 dage i det kalenderår man fylder 60

*  3 dage i det kalenderår man fylder 61

*  4 dage i det kalenderår man fylder 62

*  4 dage efterfølgende år, hvor man er ansat.

Seniordage kan afholdes som halve eller hele dage efter de samme regler som omsorgsdage. Efter aftale på skolen kan også regnes i timer. Det skal i så fald aftales, hvor mange timer en dag tæller.

Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den ansatte har fødselsdag. Det betyder, at en medarbejder, der fx i 2015 fylder 60 år i august måned, har ret til at holde to seniordage i tidsrummet fra d. 1. januar til d. 31. december 2015.

Retten til seniordage i et kalenderår gælder også uanset på hvilket tidspunkt af året, den ansatte tiltræder. Hvis en person fx ansættes på en kommunal arbejdsplads den 1. december, og pågældende opfylder aldersbetingelsen, har han eller hun ret til at afholde alle seniordage i december, forudsat at der ikke i samme kalenderår er afholdt seniordage hos en anden kommunal arbejdsgiver.

Dagene placeres som udgangspunkt af medarbejderen, men skolen kan med henvisning til arbejdsforhold den pågældende dag afvise en ønsket dag. Den ansatte skal varsle seniordagene tidligst muligt, og arbejdsgiveren skal imødekomme afviklingen på det varslede tidspunkt, medmindre forholdene på arbejdspladsen forhindrer afviklingen. Det skal være muligt for den ansatte at afholde seniordagene i løbet af året.

Hvis medarbejderen ikke afholder sine seniordage inden for kalenderåret bortfalder seniordagene, medmindre andet aftales. En medarbejder har således ikke ret til at overføre seniordagene til året efter. Dog overføres seniordagene, hvis de ikke har kunnet holdes, fordi arbejdsgiveren har afvist afviklingen med henvisning til forholdene på arbejdsstedet.

Den ansatte, der ikke ønsker at gøre brug af seniordage, kan senest 1. oktober året forud vælge at konvertere seniordagene til en årlig bonus eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Udbetaling sker ved kalenderårets udløb.

 

En medarbejder har ikke ret til at fortryde midt i året, og i stedet kræve seniordagene udbetalt som seniorbonus.

 

Oversigt over retten til bonus/seniordage kan ses i skemaet

 

Alder

Bonus i pct af sædvanlig løn

Kan veksles til antal seniordage

60

0,8 %

2

61

1,2 %

3

62

1,6 %

4

 

 

 

 

 

 

 

Fratræden.

 

Ikke afholdte seniordage udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Det indebærer fx, at en 62-årig, som fratræder ved udgangen af februar måned 2015, og som ikke har afholdt sine 4 seniordage i perioden januar- februar 2015, vil få disse udbetalt i forbindelse med fratræden. Den udbetalte værdi af en seniordag beregnes på baggrund af den ansattes aktuelle timeløn på udbetalingstidspunktet og med udgangspunkt i 7,4 timer.

 

Ombytning til bonus.

 

Bonus udbetales ved kalenderårets udløb. Bonus beregnes på samme måde som ikke afholdte seniordage i forbindelse med fratræden. Fratræder den ansatte inden kalenderårets udløb, udbetales alene en forholdsmæssig bonus. Hermed er indlagt et mindre incitament til ikke at vælge at konvertere seniordage til bonus.

 

Ombytning til pension.

 

Vælger den ansatte at konvertere til et ekstraordinært pensionsbidrag, er størrelsen på dette lig med størrelsen på bonusbeløbet.

 

Ekstraordinært pensionsbidrag indbetales løbende. Det ekstraordinære pensionsbidrag beregnes på grundlag af den ansattes aktuelle timeløn. Fratræder den ansatte i kalenderåret, ophører den løbende indbetaling.

 

Hvis man fylder 62 i maj 2015 og har planlagt fratræden den 1. august 2015, så kan man afholde 4 seniordage inden sin fratræden.

Hvis man ønsker de fire dage "udbetalt", får man kun 7/12 af værdien.

Hvis man ønsker et ekstraordinært pensionsbidrag, får man kun 7/12 af værdien.