Bilag 1 omlægning af en lærers arbejdsopgaver i løbet af skoleåret

Bilag 1 til Assensaftalen, der omhandler større omlægninger af en lærers arbejdsopgaver i løbet af et skoleår.