Arbejdsmiljøpolitik i Vestfyns Lærerkreds

Arbejdsmiljoepolitik
Kredsens arbejdsmiljøpolitik tager udgangspunkt i Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøpolitik, som den er formuleret i ”Det mener Danmarks Lærerforening om arbejdsmiljø”.

Medlemmerne skal sikres det højest mulige niveau for sundhed, trivsel og sikkerhed i det

fysiske, psykiske og sociale miljø på skolerne.

 • Vi arbejder for at fastholde, at arbejdsmiljøet forbliver lovreguleret, og at overholdelsen af regler kontrolleres og håndhæves af Arbejdstilsynet.
 • Vi arbejder for at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, herunder arbejdsbetinget stress.
 • Vi arbejder for afprivatisering, synliggørelse og legitimering af arbejdsmiljøforholdene på skolerne.
 • Vi forventer, at der på den enkelte skole udarbejdes retningslinjer med en præcis vejledning for håndtering af stress, herunder anmeldelse af stress som en arbejdsskade.
 • Vi opfordrer til, at kredsen orienteres om alle psykiske / stressrelaterede arbejdsskader, så medlemmerne sikres den nødvendige hjælp i sagsbehandlingen.
 • Vi forventer, at der på den enkelte skole udarbejdes retningslinjer med en præcis vejledning for håndtering af voldsepisoder, herunder akut krisehjælp.
 • Det er vores politik, at politianmeldelse af voldsepisoder skal foretages af arbejdsgiveren.
 • Det er vores politik, at alle arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker skal anmeldes ved egen læge og i kommunens arbejdsskadesystem.
 • Vi forventer, at alle medlemmer på de enkelte skoler er bekendte med disse retningslinjer.
 • Vi arbejder for, at lovgivning på arbejdsmiljøområdet bliver kendt og overholdt.
 • Vi arbejder for at skabe en tæt tilknytning til skolernes arbejdsmiljørepræsentanter, herunder at opkvalificere det fælles arbejde gennem et årligt møde mellem kreds og AMR for at sikre erfaringsudveksling, samt ved at videreformidle kursustilbud.
 • Vi anbefaler, at arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt kredsens medlemmer, og at TR og AMR får et fastlagt samarbejde.
 • Vi arbejder for en større synlighed omkring arbejdsmiljø bl.a. ved at vurdere medlemmernes aktuelle arbejdsvilkår ved den årlige generalforsamling.

Juni 2019

Kredsstyrelsen