Arbejdsmiljø - psykisk

Læs herunder om stress, fysisk arbejdsmiljø, arbejdsskader og vold, trusler og magtanvendelse

Du har mulighed for igennem DLF samt Assens Kommune at få psykologhjælp.  Kontakt kredsen for at få nærmere information.

Psykologhjælp via Assens Kommune.

Som ansat i Assens Kommune har du mulighed for at få psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemsstillinger.

Klik her for at læse om hvem du skal kontakte ved behov for akut krisehjælp, eller hvis du har behov for at benytte dig af tilbuddet om rådgivning fra en psykolog.

 Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Hvis du har problemer på din arbejdsplads, kan du benytte dig af rådgivningsordningen i Danmarks Lærerforening. Du kan bestille tid til en samtale med en af konsulenterne ved at bruge e-booking eller ved at ringe på telefon 33 69 63 00. Lige nu er der et meget stort antal af henvendelser til rådgivningen. Det betyder desværre, at der kan være op til 3 ugers ventetid på en visiterende og afklarende samtale med rådgivningen.  

Fysisk arbejdsmiljø

Herunder ses en række punkter, som man kan sætte sig ind i, med henblik på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

Samtalen

Når du bliver ringet op, hjælper konsulenten dig med at blive mere klar over, hvad der er vanskeligt på dit arbejde. Samtalen skal være med til at afdække problemet og konsulenten har mulighed for at henvise dig til en psykolog i nærheden af, hvor du bor.

Tavshedspligt

Konsulenterne i Rådgivningen har tavshedspligt og giver ikke oplysninger videre uden dit samtykke.

Henvisning til psykolog

Nogle arbejdspladser giver psykologbistand, hvis du har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være en fordel, at du undersøger den mulighed, før du kontakter rådgivningen, da det som udgangspunkt bør være din arbejdsgiver, der betaler for psykologbistand, hvis der opstår psykiske skader på arbejdspladsen. Hvis din arbejdsplads ikke har et tilbud, kan rådgivningens konsulent henvise til en psykolog. Hvis du benytter dig af Danmarks Lærerforenings tilbud, skal der gå to år, før du kan blive henvist til psykolog igen.

Spørg din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du er i tvivl, om din arbejdsplads kan henvise til psykolog, skal du spørge din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, eller din kreds.
Din læge skal i visse tilfælde henvise til psykolog over sygesikringsordningen.

Akut hjælp

Har du akut behov for psykolog på grund af vold eller trusler om vold, skal din arbejdsplads rekvirere hjælp samme dag. Hvis ikke du får hjælp, kan du kontakte din kreds, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant, eller Danmarks Lærerforenings rådgivning.

Til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere og kredsstyrelsesmedlemmer

Som TR, AMR, skoleleder eller kredsstyrelsesmedlem, kan du stå i vanskelige situationer i kraft af din rolle. Hvis du har brug for sparring, eller du har brug for en henvisning til psykolog, har du også mulighed for at kontakte rådgivningen.

Kontakt Danmarks Lærerforening:

E-booking

eller

Tlf. 33 69 63 00, mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.00

Tilbage efter Stress

Det er en vanskelig situation af være stresssygemeldt, og der kan opstå en masse spørgsmål. Denne pjece handler om forhold vedrørende arbejdspladsen, som den stresssygemeldte skal være opmærksom på; f.eks. pligten til at deltage i samtaler om sygefravær.

Læs mere i pjecen her

 Arbejdsskade 

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. (AES). Vi vil gerne hjælpe dig, læs hvordan du kan få hjælp i de ovenstående menuer.

Ulykke eller erhvervssygdom?

Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker, din læge skal anmelde erhvervssygdomme.

  • En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller en påvirkning, der er sket indenfor fem dage.
  • En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere end fem dage.

Det er altså varigheden af påvirkningen, der afgør definitionen på arbejdsskaden. Hvor længe, du er syg bagefter (følgerne af skaden) er en anden sag.

Derudover skal der være sammenhæng mellem årsagen til skaden og arbejdets udførelse.

Få hjælp til din arbejdsskade

Er du kommet ud for en arbejdsskade anbefaler vi, at du kontakter os. Her kan du få hjælp til anmeldelse af arbejdsskaden, problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsskadestyrelsen. 

Læs mere om arbejdsskader på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

 Vold, trusler og magtanvendelse

Pjecen giver dig viden og gode råd til, hvordan du kommer hele vejen rundt i det voldsforebyggende arbejde gennem identifikation, forebyggelse og håndtering. Det anbefales, at I på skolen har en voldspolitik eller beredskabsplan, som beskriver, hvordan I forholder jer til vold, trusler og magtanvendelse før, under og efter episoder.

Klik her for at læse pjecen