Kredsen

TR

Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage medlemmers interesser over for ledelsen på arbejdspladsen samt at formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.

For at ruste dig til denne funktion, tilbyder vi dig kurser, en håndbog og information.

I TR-håndbogen (se link i boksen til højre) finder du redskaber og informationer, som du kan bruge i dit daglige arbejde som tillidsrepræsentant. Håndbogen giver en grundig indføring i stort set alle de emner, du kan støde på i dit arbejde som tillidsrepræsentant.
 
Foreningen tilbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter at gennemføre organisationsuddannelsen.  Information vedrørende organisationsuddannelsen findes her.

Desuden vil du jævnligt modtage skrivelser, TR-nyt mv. fra Danmarks Lærerforening. Alt sendes via mail, og det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse.

Foreningens repræsentant på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten arbejder således inden for de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.