Kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer:

Formand Lars Hanghøj

Lars

Næstformand Karsten Jørgensen

Karsten

- desuden kredskasserer og sagsbehandler.

Kredsstyrelsesmedlem Søren Grell

Soeren Grell 2

- kredsens pædagogiskansvarlige og repræsenterer kredsen i samarbejdet om pædagogiske forhold med de fynske kredse. Derudover har Søren ansvaret for TR-uddannelse, samt kurser. 

Kredsstyrelsesmedlem Simon Gotthelf

Valgoplaeg Simon

- kredsens ansvarlige vedr.  spørgsmål om arbejdsmiljø, og repræsenterer kredsen i samarbejdet om arbejdsmiljøet med de fynske kredse. Derudover afholder foreningen årligt konferencer i forbindelse med arbejdsmiljøet, som Simon deltager i.