Kredsen

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer:

Formand Lars Hanghøj

Lars

Næstformand Karsten Jørgensen

Karsten

- desuden kredskasserer og sagsbehandler.

 

Kredsstyrelsesmedlem Louise Kragh Pedersen

- kredsens pædagogiskansvarlige og repræsenterer kredsen i samarbejdet om pædagogiske forhold med de fynske kredse. Derudover har Louise ansvaret for TR-uddannelse, samt kurser. 

 

Kredsstyrelsesmedlem Simon Gotthelf

Valgoplaeg Simon

- kredsens ansvarlige vedr.  spørgsmål om arbejdsmiljø, og repræsenterer kredsen i samarbejdet om arbejdsmiljøet med de fynske kredse. Derudover afholder foreningen årligt konferencer i forbindelse med arbejdsmiljøet, som Simon deltager i.