Arbejsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. (AES). Vi vil gerne hjælpe dig, læs hvordan du kan få hjælp i de ovenstående menuer.