Medlemsnyt november 2023

Her kan du læse om uændret kontingent for de erhvervsaktive, en mindre stigning for pensionisterne, regeringens planer for folkeskolen, en undersøgelse af "huller" i skemaerne og et givtigt løntjek.

Medlemsnyt november 2023

Emner

Målgruppe