Arbejdsmiljø Fysisk

Lys

Lyset er vigtigt for at skabe en god arbejdssituation. Godt lys på arbejdspladsen fremmer ikke blot medarbejdernes velvære og sundhed, men er også med til at øge produktiviteten.

På samme måde som godt lys fremmer produktiviteten, fører manglende lys blandt andet til anspændthed, hovedpine, træthed og irriterede øjne. Det er derfor vigtigt at I stiller de rigtige krav til belysningen på jeres arbejdsplads, så I undgår unødvendige gener.

Når belysningen planlægges på de danske arbejdspladser, sker det ofte ud fra ét af to hensyn: Den æstetiske, hvor der tages højde for, at det skal være arkitektonisk eller kunstnerisk korrekt eller den ingeniørmæssige, hvor der tages højde for, at der skal være den rigtige lysmængde. Men begge tilgange har en tendens til at glemme én vigtig ting: Mennesket!

Ingen standardløsninger

Mennesker påvirkes forskelligt af lyset - fysisk såvel som psykisk. Vi har forskellige arbejdsmetoder og forskellige behov. Derfor er det vigtigt at tage afsæt i - og inddrage den enkelte medarbejder, så tidligt i processen som muligt.   Belysning bør tage højde for, hvad man laver på arbejdspladsen, hvordan den er indrettet, hvordan arbejdet er organiseret, hvem der arbejder der, arkitekturen osv. Belysningen bør tage højde for arbejdspladsens øvrige sider, såvel som de enkelte medarbejdere.

  Benyt dagslyset mest muligt

Dagslys er den bedste lyskilde. Indret derfor arbejdspladsen, så I får mest muligt ud af det, lysindfald I har.

  Individuel regulering af lyset

Det hænder, at belysningssystemet bliver så teknisk, at medarbejderne hverken kan eller tør prøve på at regulere det. Men det er vigtigt, at der er mulighed for at styre lyset på sin egen arbejdsplads, hvilket betyder, at belysningen ikke skal blive alt for teknisk, ligesom der ikke kun skal være én kontakt til at tænde og slukke lyset på hele arbejdspladsen.

  Planlæg de forskellige lyskilder

Meget forskning peger på, at mennesket trives bedre i det lys, der udsendes af traditionelle glødepærer eller halogenpærer, frem for lysstofrørenes flimren. Denne gene menes dog at være fjernet i moderne lysstofrør. Anbefalingen er at benytte lavenergipærer til generel rumbelysning eller andre steder, hvor man ikke er afhængig af en god farvegengivelse og almindelige glødepærer eller halogenpærer på selve arbejdspladsen, ved mødeborder eller lignende, hvor det meste af arbejdstiden finder sted. 

Punktbelysning er bedst for mennesket

Mange arbejdspladser benytter kun generel rumbelysning fra lysstofrør i loftet. Men mennesket trives bedst i punktbelysning. Vi drages imod de oplyste steder og trives,  når belysningen er forskellig, afhængigt af hvor i lokalet man befinder sig. Da der alligevel ikke er det samme behov for lys overalt i rummet, er punktbelysningen den mest fordelagtige. 

Information

Udgangspunktet for at medarbejderne kan stille de rigtige krav til belysningen og benytte og regulere den på den tilsigtede måde, er information. Det er derfor vigtigt, at de bliver informeret om, hvorfor belysningen er, som den er, og hvordan den skal bruges.

Ledelsen har ansvaret

Selvom I vælger at samarbejde med en belysningsarkitekt, hvilket kan være en god ide, er det ikke sikkert, at I får en god belysning. Hvis arkitekten har mere fokus på det æstetiske end det menneskelige, bliver løsningen næppe optimal. Ledelsen har derfor et særligt ansvar for, at medarbejderne inddrages tilstrækkelig tidligt og i tilstrækkelig høj grad i processen.