Arbejdsmiljø Fysisk

Når lyd bliver til støj

Forsøg har vist, at der opstår huller i vores evne til at være opmærksomme, hvis vi dagligt er generet af støj. Vi kan glemme vigtige ting og have sværere ved at løse vanskelige opgaver. Derved får vi også mindre ud af fx undervisning og indlæring.

Denne vejledning henvender sig til lærere. Den er ment som et lille værktøj og som en inspiration til større engagement og mere systematik i indsatsen for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.