Spørgsmål & Svar Barsel

Udbetaling af barselsdagpenge

Du skal bede din arbejdsgiver om at søge om barselsdagpenge for dig på virk.dk/nemrefusion. Du modtager herefter et underretningsbrev fra Udbetaling Danmark, hvor du bliver bedt om at udfylde en side med supplerende oplysninger, som du skal sende tilbage.

Selvom din arbejdsgiver søger om barselsdagpenge for dig, så er det dit ansvar, at Udbetaling Danmark har oplysningerne, inden ansøgningsfristen udløber. Det er 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får løn under orloven.

Får du løn under noget af orloven, skal Udbetaling Danmark have din ansøgning om barselsdagpenge senest 8 uger efter, lønudbetalingen er ophørt.

Modtager Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.